Jouren på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus överförs till HUS

Jourverksamheten på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus som tillhört Helsingfors stad överfördes på HUS ansvar den 7. januari. Förutom jourpoliklinikerna och övervakningsavdelningarna överfördes även sjukhusens sex internmedicinska avdelningar till HUS.

I bakgrunden av överföringen av jourverksamheterna var jourförordningen som trätt i kraft år 2017 och som förutsätter att en dygnet runt-jour ska anordnas som en samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården.

Till följd av överföringen av jourverksamheten flyttade 500 anställda vid Helsingfors stad över till HUS. Överföringen av jourverksamheten lyckades mycket väl trots byte av datasystem och betydande personalöverföringar. Patientvården på jouren kunde utföras snabbare, vårdavdelningsperioderna blev kortare och platser för fortsatt vård kunde ordnas på samma sätt som tidigare. Vi stöder jourverksamheten med utökade distanstjänster. Exempelvis antalet kontakter till jourhjälpen ökade med mer än en tredjedel. Jourhjälpen kontaktades totalt 283 866 gånger (88 764 gånger år 2018).

Andra förändringar i verksamheten

Under år 2019 överfördes även följande funktioner till HUS:
– Helsingfors stads instrumentvård
– Mun- och tandvård i anestesi
– Helsingfors diakonissanstalts barn
– och ungdomspsykiatriska vård
– Nurmijärvis röntgenverksamhet till HUS Bilddiagnostik
– Utlokaliserade funktioner för jourhjälpsprojektet från medlemskommuner
– HUS Apoteks läkemedelsförsörjningstjänsternas nya kommunkunder
– överföringar från Helsingfors stads lokalvårds utlokaliserade funktioner
– Sjukhuslogistikens utvidgande till medlemskommunskunder.

Dessa funktioner ökade våra verksamhetskostnader år 2019 med ca 79 miljoner euro. Dessutom ökade funktionerna som överförts i mitten av år 2018 verksamhetskostnaderna för hela året 2019 med 2,8 miljoner euro från år 2018.

Vi koncentrerade avdelningssekreterarna på HUCS sjukvårdsområdes resultatområden till HUS Asvia. De gynekologiska operationerna på Borgå och Raseborgs sjukhus centraliserade vi till Kvinnokliniken.

Polikliniken för funktionella tillstånd inledde sin verksamhet i maj.

HUS barnpsykiatriska akutavdelning, dagavdelningen och vårdavdelningen flyttade i början av året från Barnets Borg och Böle till en tillfällig sjukhusbyggnad som byggts på Stengårds sjukhusområde. På avdelningarna vårdas barn under 13 år. Barnpsykiatrin kommer att ligga på Stengårds sjukhusområde tills Dals samsjukhus blir färdigt.

Uppdelningen av HUCS sjukvårdsområde i den nuvarande områdesstrukturen sedan början av 2015, dvs. den så kallade kompetenscentrumreformen, fyllde fem år under räkenskapsperioden. För reformens framgång inledde styrelsen en internationell utvärdering som blir färdig i början av 2020.