I början av 2019 gjorde styrelsen tillsammans med verkställande direktören upp fokusområden för verkställande direktören. Under året följde styrelsen hur dessa framskred. Fokusområdena var följande:

Effektivisering av förvaltningen och inledande av arbetet för att förtydliga ledningssystemet

 • Bedömning och förtydligande av personalförvaltningens överlappande funktioner. Målet är gemensamma arbetssätt inom hela HUS och att förbättra personalnöjdheten.
 • En omvärdering och förtydligande av ekonomin och dess planeringsprocesser.
 • Bedömning och avveckling av upphandlingens överlappande funktioner.
 • Omorganisering av kommunikationshelheten inklusive marknadsföring, kommunikation och varumärkesbyggande.

Främjande av jämställdhet och en effektivisering av sjukvårdsstrukturerna

 • Fastställande av sjukvårdsområdenas profiler i enlighet med styrelsens beslut.
 • Bedömning av kompetenscentrumens verksamhet ur patientköernas och den ekonomiska produktivitetens perspektiv.
 • Omorganisering av laboratorietjänster och bilddiagnostiska tjänster i syfte att utveckla konkurrenskraften för helheten i fråga och serviceförmågan på hela specialupptagningsområdet och även mera vidsträckt.

En tydligare integration av IT-förvaltning och utveckling

 • Bedömning av helheten som omfattar utvecklingsarbete, IT-förvaltning och projektledning och vid behov omorganisering.

Höjning av HUS profil tillsammans med universitetet

  • Ett större deltagande av personalen i HUS enheter i undervisningen.​
  • Uppdatering av samarbetet mellan HUS och universitetet.​
  • Bedömning av förutsättningarna för forskning och förslag till åtgärder.
  • Strategisk höjning av HUS – tillsammans med Helsingfors universitet – till Finlands främsta också inom resursfördelning och samhällelig påverkan.