HUS specialupptagningsområde (HUCS-erva)

Vissa tjänster inom den specialiserade sjukvården organiseras utgående från universitetssjukhusens specialupptagningsområden över sjukvårdsdistriktens gränser. Till HUS specialupptagningsområde (HUCS-erva) hör förutom HUS Södra Karelens, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Utöver detta ansvarar HUS riksomfattande för tjänsterna inom den mest krävande specialiserade sjukvården.