Utmärkt sjukvård

Vi vårdade sammanlagt 680 600 patienter under 2019. Under året föddes 16 000 barn på HUS och vi utförde 92 000 operationer. Antalet poliklinikbesök uppgick till 2 920 700 och antalet vårdperioder till 184 100.

Efterfrågan på HUS tjänster har ökat kontinuerligt under de senaste åren. HUS mottar varje dag i genomsnitt 1 300 elektiva remisser. Jourbesöken uppgick förra året i genomsnitt till 820 per dag, vilket var 19 procent mer än året innan. Omorganiseringen av jouren med Helsingfors stad påverkade denna siffra.

I slutet av 2019 försämrades vårdtillgången inom den tid som förutsätts av lagen före dem som köade till en vårdavdelning, men förbättrades för dem som köade till en poliklinik jämfört med situationen år 2018. En tillräckligt snabb vårdtillgång är en kontinuerlig utmaning som vi kommer att förbättra i fortsättningen.

Utvecklingen av verksamheten och patientsäkerheten tas på allvar på HUS. Fokus för kvalitetsförbättringen har år 2019 legat på att göra upp en Kvalitets- och patientsäkerhetsplan samt att skaffa ett internationellt kvalitetssystem som innefattar alla yrkesgrupper, en JCI-ackreditering. Digitaliseringsprojekten bidrar till klientorienteringen och standardiseringen som är väsentliga element i förbättringen av kvaliteten.