Multifunktionella lokaler ökar flexibiliteten i Hyvinge

Enhetliga operationssalar och multifunktionella lokaler har effektiverat operationerna på Hyvinge sjukhus.

Ljuset väller in via glastaket i uppvakningsrummet och genom fönstret i operationssalen kan man beundra skogslandskapet. De dämpade ljusa färgerna gör att lokalen känns större och det är lugnt överallt. Faktum är att det pågår en operation i nästan alla de nya operationssalarna på Hyvinge sjukhus. Endast en sal hålls ledig för akuta kejsarsnitt.

Den lugna atmosfären börjar redan i väntrummet till LEIKO-enheten (LEIKO=till operation hemifrån) där patienterna kan följa akvariefiskarnas rörelser medan de väntar på operationen. Från väntrummet går patienterna själv till operationssalarna.

“När patienten är aktiv innan operationen, ökar det aktiviteten också efter operationen. Väntrummet lugnar patienterna så att en lugnande premedicinering behövs mer sällan”, säger Ulla Keränen, direktör för resultatenheten.

Hyvinge sjukhus nya operationsavdelning togs i bruk planenligt i början av augusti. Enligt Keränen har ibruktagandet gått t.o.m. förvånansvärt bra och de nya lokalerna har fått mycket beröm från både patienter och personal.

Samma utrustning i alla salar

Alla lokaler på operationsavdelningen är multifunktionella. I nybygget finns förutom operationssalar också ett nytt uppvakningsrum samt olika multifunktionella lokaler i gemensamt bruk.

Operationssalarna har utrustats på samma sätt, vilket underlättar introduktionen, medför besparingar och förbättrar patientsäkerheten. Läkare och sjukskötare kan arbeta i vilken sal som helst och grundutrustningen, dvs. operationstaken, lamporna och monitorerna är likadana överallt och finns på samma ställen. Redskapen kan flyttas om det behövs. Alla salar har också strålskydd, dvs. de kan användas för att utföra röntgenundersökningar.

“Läkarvetenskapen kommer att ändras enormt i framtiden och vi måste ha en flexibel beredskap att reagera på förändringar”, säger Keränen.

Det finns inga skåp i operationssalarna, utan den nödvändiga utrustningen förs till operationen i en vagn. Vårdlogistikerna samlar all nödvändig utrustning i den enligt operationslistan. Redskapen föråldras lätt i skåp och utrustning som behövs för alla operationer kan inte hela tiden förvaras i de multifunktionella lokalerna.

I operationssalarna tas också hänsyn till ergonomin, bland annat när det gäller höjden på monitorerna. Man kan välja önskad bild på olika monitorer. Anestesiologen kan t.ex. se vad kirurgen gör i patientens buk och behöver inte fråga om det. Arbetssäkerheten förbättras av ett slutet sugsystem som styr operationens vävnadsvätskor till en sluten behållare som töms i avloppsnätet. Det gör att personalen inte utsätts för stänk.

Från fyra uppvakningsrum till ett

I stället för de tidigare fyra olika uppvakningsrummen finns det nu endast ett uppvakningsrum med olika områden. Förutom de vanliga uppvakningsplatserna finns det rum med glasväggar som kan isoleras med draperier för patienter som behöver intimitet. På platserna kan t.ex. en mamma som återhämtar sig från ett kejsarsnitt i lugn och ro tillbringa tid med bebisen och partnern eller en annan närstående och börja en tidig amning.

För barn finns det egna lokaler med glasväggar där de kan leka innan operationen och efter den. Sammanslagningen av uppvakningslokalerna har minskat kostnaderna då personalen kan fungera flexibelt i olika situationer.

En viktig förnyelse är också hissen som kommer direkt från förlossningsavdelningen till operationsavdelningen. Hissen säkerställer en snabb förbindelse till ett kejsarsnitt.

“Hissen är alltid redo på förlossningsavdelningen. I en nödsituation måste barnet fås ut på några minuter. Hissen är rymlig, eftersom ett akut kejsarsnitt kräver mycket personal och de behöver utrymme för att arbeta”, berättar Keränen.

Inga gränser mellan arbetstagargrupper

Operationsavdelningen verkar rymlig och öppen, men i verkligheten är ytan liten enligt Keränen. Tack vare de multifunktionella lokalerna är det ändå inte trångt. På Hyvinge operationsavdelning gör alla opererande läkare sina dikteringar i samma lokal där de och anestesiologerna ser hela tiden vad som händer i varje sal vi kamerorna i salen.

“När människorna arbetar nära varandra lär de sig av varandra. Lokalerna har planerats så att det inte uppstår gränser mellan arbetargrupperna. Sporadiska möten ger nya idéer”, konstaterar Keränen.

Keränen betonar betydelsen av funktionella lokaler också för patienternas och personalens välbefinnande. Den moderna tekniken tillsammans med personalens välbefinnande medför kvalitet och att se en annan persons arbete ökar uppskattningen och samarbetsandan.

“När arbetet utförs systematiskt sker det också mer kontrollerat och lugnt. Vi utför många olika slags åtgärder och en enhetlig linje förtydligar verksamheten.”

Hyvinge sjukhus operationsavdelning i siffror

  • 14 operationssalar, varav 10 är nya.
  • 1 uppvakningsrum med olika områden.
  • 26 procent av operationerna är jourmässiga operationer. Kirurgiska jouren fungerar dygnet runt.
  • Ungefär 7300 operationer per år.
  • Mer än 1800 förlossningar per år.

Artikeln har ursprungligen publicerats i Husari 5/2019.