Mobila sjukhuset LiiSa kommer med hjälp till patienten

Mobila sjukhuset LiiSa, som varit verksamt i Esbo sedan början av 2019, har varit en framgångshistoria. Det mobila sjukhuset kommer dit där hjälp behövs.

Tanken bakom det mobila sjukhuset är att komma med vård till patienten. Då behöver särskilt äldre patienter inte förflytta sig till jouren, utan jourmässiga åtgärder kan göras på plats på vårdhemmet eller hemma hos åldringen.

Mobila sjukhuset LiiSa, som är ett samarbete mellan HUS Akuten och Esbo stad, startade som ett pilotprojekt i Esbo och syftet är att verksamheten kommer att utökas senare till hela huvudstadsregionen.

Hjälp dygnet runt

Basen för LiiSa som fungerar dygnet runt är hemsjukhusenheten på Esbo sjukhus. Sjukskötaren Risto Saariala, som kommit till morgonskiftet svarar i telefon på hemsjukhusets byrå. Samtalet kommer från Esbo hemvårdsenhet i Södrik. En äldre man som bor hemma med sin maka har fått svåra allergisymtom.

Från början av sommaren utökades LiiSas verksamhet också till en del av Esbo hemvård och avsikten är att samtliga Esbo hemvårds klienter senare ska omfattas av LiiSas tjänster. LiiSa får drygt 200 kontakter månatligen, varav största delen kommer från de 42 servicehemmen eller vårdhemmen som omfattas av tjänsten.

“En del av fallen kan lösas redan i telefon, men nu finns det ett tydligt behov av att åka till platsen och kontrollera klientens tillstånd”, konstaterar Saariala.

Ett sjukhus i miniatyr

Efter samtalet går Saariala till en specialutrustad bil som är som ett sjukhus i miniatyr. Den innehåller utrustning för normal blodprovtagning samt möjligheter för analys av snabbprover.

Bilen innehåller även utrustning för mätning av vitala funktioner, extra syre, läkemedel samt redskap för olika vårdåtgärder, såsom inläggning av cystofix. Dessutom kan sjukskötaren inleda intravenös hydrering eller medicinering redan på plats om det behövs.

”Jag kan kontakta patientdatasystemen inom den specialiserade sjukvården och primärvården från bilen, vilket kommer till nytta särskilt på natten”, berättar Saariala.

Saariala använder NEWS-klassificering, dvs. en klassificering för tidig varning vid undersökning av patienten.

Vanligtvis ber man LiiSas sjukskötare till hjälp när en klient på vårdhemmet är febrig, slemmig eller om andningen försvårats. Till största delen kan patienterna vårdas på plats och endast knappt nio procent av patienterna transporteras till jouren.

Läkaren finns alltid som stöd

Sjukskötarna på det mobila sjukhuset fungerar i tätt samarbete med läkarna. LiiSas sjukskötare konsulterar dagtid vårdhemmets läkare och på kvällar, nätter och veckoslut läkarna på HUS Jorvs sjukhus jourpoliklinik.

“Vårt samarbete fungerar väl, vi ställer vårddiagnosen och konsulterar läkare som fattar beslut om patientens vård”, säger Saariala.

Saariala berättar att han njuter av ansvaret i sitt arbete.

“Jag kan själv fatta beslut och får uppleva att jag har lyckats i mitt arbete. Arbetsmoralen ska alltid vara hög i det här arbetet. Jag vill vara lojal mot patienterna och omsorgsfullt sköta om deras ärende.”

LiiSa har mottagits med glädje

LiiSa har fått mycket beröm från patienter och anhöriga samt från vårdhemmens personal.

”De anhöriga är lyckliga när den närstående inte behöver transporteras från en plats till en annan”, berättar Saariala.

Även Sanja Sädevirta, specialistläkare inom internmedicin som jobbar på Jorvs jourpoliklinik, berömmer LiiSas verksamhet:

“På vårdhemmen finns det ofta inte kompetens att sköta akuta situationer som gör att man lätt ringer en ambulans och patienten transporteras till jouren. Nu kan många vårdas på plats, vilket är betydligt enklare för äldre patienter”, säger Sädevirta.

“Det bästa är att vi kan föra hjälpen dit den behövs”, summerar Saariala.

Artikeln har ursprungligen publicerats i Husari 5/2019.