Efterfrågan på HUS tjänster fortsatte att öka år 2019

Läkarna utfärdade nästan 330 200 elektiva remisser som gäller på förhand planerad icke-akut vård till HUS. Ökningen var 4,7 procent från året innan. HUS mottar varje dag i genomsnitt ca 1 300 elektiva remisser.

Jourbesök inom den specialiserade sjukvården uppgick på HUS till nästan 298 000 år 2019, vilket var 19 procent mer än år 2018. Antalet jourbesök per dag uppgick i genomsnitt till 820. Ökningen i antalet jourbesök berodde särskilt på överföringen av jourerna vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset från Helsingfors stad till HUS i början av 2019. Om antalet jourbesök på Haartmanska och Malms sjukhus inte beaktas, sjönk antalet jourbesök med ca två procent.

Minskningen i antalet jourbesök förklaras åtminstone med att den allmänmedicinska jouren för barn överfördes från Helsingfors till HUS, vilket ledde till att fördelningen av besökstyperna vid Nya barnsjukhusets jour ändrades så att antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården har minskat och ersatts av jourbesök vid hälsocentralerna.

Innan överföringen av jourerna på Haartmanska och Malms sjukhus till HUS, registrerades dessutom besök för patienter som förflyttats från dessa jourer till Mejlans och Tölö sjukhus som separata fakturerbara jourbesök. Av motsvarande besök registreras nu endast icke-fakturerbara fortsatta besök.

Mer än hälften av patienterna med remiss från hälsocentraler

Omkring 57 procent av patienter som kommit för förhandsplanerad vård kom till HUS med hälsocentralläkarens remiss. Omkring 33 procent kom med en privatläkares remiss och 10 procent med en remiss från andra sjukhus.

Antalet patienter som kom från hälsocentraler sjönk med 1,6 procent och antalet patienter som kom från privatläkare ökade med 1,7 procent.

Av ökningen i antalet elektiva remisser kom ca 69 procent från privatläkares och -sjukhus remisser.