Personalberättelse PDF

Strategiska mål som gäller personalen

Ett av nyckelmålen för 2019 var HUS anseende som arbetsgivare. Målet mättes med hur många HUS-anställda som rekommenderar HUS som arbetsgivare. HUS rekommenderades som arbetsgivare av 70 procent. Mängden som rekommenderade sjönk från åren innan med fem procentenheter (målet var 85 procent).

En framtida utmaning är att långsiktigt utveckla HUS arbetsgivarvarumärke och få det att urskiljas från konkurrenterna. Detta återspeglas starkt i HUS nya strategi, där ett av de fem strategiska målen är: Vi är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete.

Det strategiska målet för år 2020 är att andelen personer som rekommenderar HUS som arbetsgivare ska öka med fem procentenheter från året innan.

Personalens engagemang följs också i fortsättningen upp genom personalomsättningsrapporter.

Utfallet av de strategiska nyckelmålen för personalen år 2019

Mål Indikator Målnivå 2019 Utfall 2019
Personalen rekommenderar HUS som arbetsgivare Arbetsgivaren rekommenderas (arbetsmiljöbarometern) > 85 % rekommenderar 70 %
Personalen är engagerad Total personalomsättning, fast anställda 5,5 – 6,5 % 8,3
Personalomsättning, fast anställda (utan pensioner osv.) 5,5 %