Arbetsgivarvarumärkets dragningskraft var ett centralt tema inom HUS år 2019. Dess betydelse betonades allt mer i rekryteringar och resursfördelningen. Antalet lediga tjänster ökade igen, medan antalet sökande minskade.

Ett av nyckelmålen för 2019 var HUS anseende som arbetsgivare. Målet mättes med hur många HUS-anställda som rekommenderar HUS som arbetsgivare. HUS rekommenderades som arbetsgivare av 70 procent, vilket är fem procentenheter lägre än året innan (målet var 85 procent).

En framtida utmaning är att långsiktigt utveckla HUS arbetsgivarvarumärke och få det att urskiljas från konkurrenterna. HUS rekryteringsprofil förnyades i samband med varumärkesreformen. I och med den ville man kraftigare lyfta fram HUS-anställda samt förmedla budskapet om intressanta arbets- och karriärmöjligheter på universitetssjukhuset. Under 2019 publicerades 11 karriärberättelser, där HUS-anställda berättade med egna ord om hur det är att arbeta på HUS och hur HUS möjliggör ett meningsfullt arbete.

Utvecklingen av den kollektiva och verksamhetsbaserade arbetsskiftsplaneringen fortsatte 2019. Syftet med utvecklingsåtgärderna är att förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten i planeringen av arbetsskiften samt möjliggöra en flexibel personalrörlighet med beaktande av patienternas vårdbehov.

Finlands attraktivaste arbetsgivare hälsovårdssektorn 3. plats

I Universums studerandeenkät 2019 placerade sig HUS bland de tre attraktivaste arbetsgivarna inom hälsovårdssektorn.