Behovet av vårdpersonal som vikarier för plötsliga frånvaron och semestrar ökar. ​Behovet på resultatenheten Sjukvård för barn och unga har man försökt lösa genom att utveckla verksamheten med interna vikarier (SISSI). Det är fråga om fastanställda, utbildade och specialiserade skötare, vars arbetsuppgifter omfattar rotation på två eller tre andra enheter utöver den egna hemavdelningen. Arbetet förutsätter en vilja att röra sig från en enhet till en annan. För närvarande har enheten för interna vikarier på resultatenheten Sjukvård för barn och unga 30 tjänster för interna vikarier.

Resursbehovet kontrolleras varje morgon

Nya barnsjukhuset använder sig av möten för daglig ledning, där man varje morgon går igenom patientsituationen på alla enheter på Nya barnsjukhuset och Jorvs somatiska enheter. Samtidigt går man igenom dagens skötarsituation på de olika enheterna.

Efter mötet hålls fördelningsmötet för vårdarbetsresurserna, dvs. det så kallade sissi-mötet. På mötet går man igenom hur många interna vikarier arbetar under det följande dygnet och fördelar dem enligt de olika enheternas behov.

“Interna vikarier behövs tidvis fler än vad som finns tillgängligt. Men vi bedömer alltid var det mest akuta behovet finns”, berättar Inger Mäenpää, ledande överskötare som ansvarar för vårdarbetslinjen.

De interna vikarierna är nöjda med sitt arbete

En intern vikaries arbetsplats kan variera dagligen, t.o.m. mitt under ett långt arbetsskift. De aktiva interna vikarierna är ändå nöjda med sitt arbete, vilket också återspeglas i arbetsmiljöbarometerns resultat. De värdesätter möjligheten att påverka sitt arbete och lära sig nytt varje dag.

När man arbetar på många olika enheter lär man känna flera kollegor, alltså är det viktigt med bra samarbetsfärdigheter. Ett högklassigt vårdarbete förutsätter även en enhetlig vårdpraxis. De interna vikarierna för med sig gemensamma beprövade metoder till olika avdelningar som förenhetligar patientens vård och förbättrar dess kvalitet.

“Genom att bygga ut och utveckla verksamheten med interna vikarier systematiskt kan vi bättre svara mot enheternas resurs- och kompetensbehov”, summerar Mäenpää.