När det nya årtiondet närmade sig blev det aktuellt med en reform av HUS strategi. Den tidigare strategin hade lanserats 2011. Med hjälp av strategin som lanserats för de följande fem åren svarar HUS på kraven i den föränderliga omvärlden. Digitalisering och ansvarsfullhet samt verksamhetens etik och värderingar har en allt större närvaro.

Strategiarbetet inleddes med en kartläggning: hur förändras världen och samhället och hur påverkar förändringen den offentliga hälso- och sjukvården samt den specialiserade sjukvården som HUS tillhandahåller. Fem centrala förändringskrafter identifierades: klimatförändringen och begränsade naturresurser, utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik, förändringarna i kundernas förväntningar på tjänster, de anställdas förhållande till arbetet och arbetsgivaren samt förändringen i befolkningsstrukturen och servicebehoven.

Strategiarbetet gav upphov till HUS nya värderingar

Tommi Jokiniemi gick över från HUSLAB till Lean-ledare på HUS och fungerade som utvecklingscoach för strategiarbetet. Jokiniemi och utvecklingsdirektör Visa Honkanen hjälpte ledningsgruppen hitta förändringsfaktorer som användes som grund för målen och värderingarna.

Av de värderingar som identifierades i workshoppen valdes fem arbetsversioner, varefter HUS personal, fullmäktige och styrelsen fick ge sina åsikter om dem. Det största gensvaret fick slutligen tre värderingar: bemötande, pionjärskap och jämlikhet.

Fullmäktige godkände i december 2019 den nya strategin och värderingarna. I januari 2020 lanserades strategin på ett evenemang där den utökade ledningsgruppen, ledningen från sjukvårdsområdena och HUCS samt värdeambassadörerna var närvarande.

Värdeambassadörerna är personalrepresentanter som deltar i workshopparna samt förmedlar information mellan ledningen och personalen när det gäller värderingarna. Det hjälper ledningen att fokusera uppmärksamhet och åtgärder på områden med utmaningar i värderingarnas funktionalitet.

”Värderingarna blir verklighet endast om vi alla inkluderar dem i vår egen verksamhet”, betonar Jokiniemi.

“Det strategiska målet för de kommande fem åren är att HUS ska vara den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete. Målet för i år är att de anställdas vilja att rekommendera HUS som arbetsplats ska stiga med fem procentenheter. Som stöd för målet kommer vi att inleda projekt som ska säkerställa att det händer saker”, säger Jokiniemi.