Företagshälsovårdstjänsterna och deras utveckling var ett viktigt tema under hela året då HUS deltog i beredningen av det nationella företagshälsovårdsföretaget Taimi med ledning av Keva. Efter att projektet misslyckats i december 2019 fortsatte utvecklingen av företagshälsovården som en separat verksamhet och en utveckling av företagshälsovårdens tjänster planeras under de närmaste åren. Företagshälsovården förberedde en elektronisk tidsbokning och elektroniska hälsokontroller under 2019 i samarbete med IT-förvaltningen och programleverantören. E-tjänster introducerades i oktober 2019 och kundresponsen har varit positiv. Användningen av tjänsterna beror inte på tid och plats, utan är flexibelt tillgängliga för HUS-anställda. Ett pilotprojekt om distansmottagningar har även utförts och de kommer att vidareutvecklas utifrån erfarenheterna från pilotprojektet.

Grafik om injektionsnål

Under säsongen 2018-2019 tog mer än 22 600 HUS-anställda influensavaccinet, dvs. nästan alla anställda i arbete. Influensavaccinationstäckningen på HUS är 95 procent.