Med arbetsmiljöbarometern kartläggs årligen personalens åsikter om organisationens funktion, ledning, interaktion och arbetshälsa. Enligt resultaten från 2019 har HUS-anställda en bra arbetsförmåga och professionell självkänsla.

Resultaten från enkäten 2019 visade inte några större förändringar jämfört med föregående år och resultaten är relativt goda på HUS-nivå. I alla svar är det bästa resultatet 5. HUS-anställda upplever sitt arbete som meningsfullt (4,02) och utmanande (4,02). Arbetsförmågan (4,03) och den professionella självkänslan (3,93) är på en bra nivå, liksom stoltheten över det egna arbetet (4,01).

De tydligaste utvecklingsmålen är interaktionen (3,51), ledarskap och chefsarbete (3,67), överbelastning (3,28) samt återspeglingen av värderingarna i vardagen.

“Det är glädjande att vi har 98 enheter där varje svarande skulle rekommendera HUS som arbetsgivare.”

Outi Sonkeri, personaldirektör för Samkommunen HNS