Läkare under specialisering önskade mentorskap, konstaterade avdelningsöverläkare Anne Räisänen-Sokolowski på de årliga uppföljningsmötena för läkare under specialisering där man går igenom utbildningssituationen och utvecklingsmöjligheterna för varje läkare under specialisering.

“Jag deltog själv en gång i tiden i två mentorprogram inom ramen för chefscoachning som jag tyckte var bra”, berättar Räisänen-Sokolowski.

Hon reflekterade över mentorprogrammets möjligheter tillsammans med HUS personalutvecklingschef Salla Koivunen och forskningsdirektör Anne Pitkäranta som ansvarar för specialistläkarutbildningen. Reflektionen ägde rum vid en bra tidpunkt, eftersom en enkät för läkare under specialisering publicerats samtidigt där HUS fått dåligt resultat.

Läkare under specialisering tillfrågades om intresset för att delta i ett mentorskap och specialistläkarna om viljan att ta på sig rollen som mentor. Man kom överens om att genomföra ett pilotprojekt för ett mentorprogram. I projektet deltog läkare under specialisering inom patologi, där man bildade tre mentor-aktörpar. Inom mentorskapet är det viktigt med frivillighet, tillförlitlighet och en bra personkemi. Chefen kan inte fungera som mentor, men det kan en mera erfaren kollega.

Mentormöten på arbetstid

Pilotprojektet inleddes i oktober 2019 och den externa utbildaren har deltagit ända från början. Mötena på tumanhand sker vanligtvis en gång per månad, varar i 90 minuter och ingår i arbetstiden.

“Detta är en indikation från arbetsgivaren att mentorskap anses vara viktigt och det anses vara ett utbildningsverktyg också för läkare under specialisering”, säger Räisänen-Sokolowski.

Diskussionsämnena omfattar t.ex. arbetshantering, samordningen av arbetet och familjelivet, karriärplaner och arbetshälsa. Ett viktigt tema har varit utvecklingen till specialistläkare. Nyutexaminerade läkare har utbildat sig till kliniker under sex år. Inom patologin är arbetsinnehållet och -redskapen mycket annorlunda än inom de kliniska specialiteterna. Därför kan en läkare som specialiserar sig på patologi ställas inför helt nya saker.

I diskussionerna går man igenom till exempel uppbyggandet av patologens identitet och utförandet av det praktiska arbetet, planeringen och ledningen av det egna arbetet samt interaktionen i teamet.

I mellandiskussionen i januari 2020 konstaterades att mentorskapet fått en bra start och att aktörerna varit nöjda. Även mentorerna har fått nya synvinklar till sitt eget arbete. Pilotprojektet kommer att få en slutlig sammanfattning i slutet av mars 2020. Mentorskapet för läkare under specialisering fortsätter under våren 2020 och med program som startar på hösten.

Mer tillfredsställelse och engagemang

Tanja Holopainen, läkare under specialisering i patologi, mentoreras i pilotprojektet av Anne Räisänen-Sokolowski. För henne har erfarenheten varit mycket positiv.

“En central nytta har varit möjligheten att reflektera över den professionella utvecklingen tillsammans med en erfaren kollega. Mentorskapet har också haft en positiv inverkan på min uppfattning om HUS som arbetsgivare. Jag rekommenderar detta för alla läkare under specialisering.”