Kirsi Lindfors, klinisk expert inom vårdarbete arbetar på HUCS resultatenhet Sjukvård för barn och unga och skriver en doktorsavhandling om introduktion. Intresset för ämnet väcktes via det egna introduktionsarbetet för nya skötare. Introduktion ska emellertid inte blandas ihop med mentorskap.

“Introduktion är inlärning av kliniska färdigheter och verksamhetssätt, medan mentorskap i vårdarbete är att växa in i sjukskötaryrket”, berättar Lindfors.

På resultatenheten Sjukvård för barn och unga får varje sjukskötare en utnämnd person eller ett introduktionspar som utför introduktionen. Genom introduktionen säkerställs att den nya skötaren fått nödvändig information och färdigheter.

“Vi saknar ännu en sådan praxis där den nya skötaren efter introduktionsperioden kunde välja en mera erfaren skötare från sin egen arbetsenhet som mentor. Mentorn skulle vara en rollmodell som följer den nya skötaren det första arbetsåret till slut”, säger Lindfors.

I studien fann hon att endast fyra procent av de nyanställda på HUCS-området fick en egen mentor efter introduktionsperioden.

“Ansvaret kan överraska. Många upplever att de lämnas ensamma efter introduktionsperioden. Vi har inte längre råd att förlora en enda skötare, utan vi måste kunna ge dem en trygg introduktion till sitt yrke.”

“Vi har i vår egen resultatenhet funderat över hur vi ska stödja nya skötare i början av deras karriärer. Vi rekryterade år 2019 tillsammans med överskötare Petra Marjamaa några mentor-aktörpar från hennes ansvarsområde”, berättar Lindfors.

Minskar belastningen och ökar gemenskapskänslan

Mentorskap minskar belastningen som upplevs i arbetet. Enligt undersökningar minskar mentorskapsförhållanden svårigheterna i arbetsenheten och ökar det interna förtroendet.

Introduktionen är obligatorisk, men mentorskap bygger alltid på frivillighet.

“Mentorskap är ett verktyg för professionell tillväxt som kan tas i bruk vid behov”, poängterar Lindfors.

På HUS webbplats finns ett eget avsnitt med mer information om mentorskap.