Genomförandet av det strategiska nyckelmålet ”Personalen är engagerad” har följts upp med personalomsättningsindikatorn. När en anställd slutar orsakar det alltid en förlust av intellektuellt kapital. Personalomsättningen på HUS har inte varit optimal i alla avseenden och i alla enheter. Omsättningen av personalen har ökat inom hela hälso- och sjukvårdssektorn, den specialiserade sjukvården och även inom HUS.

Rapporteringen av personalomsättningen har utvecklats och situationen har följts upp månadsvis. Man har försökt konkret utreda skälen till att en anställd slutat och därmed påverka de saker som får en anställd att överväga byte av arbetsplats eller bransch. Utgående från personalenkäter och -utredningar samt undersökningar om arbetsgivarvarumärket påverkas personalens engagemang bl.a. av ledarskap och chefsarbete, arbetsmängden och belastningen, uppskattningen och tillgången till respons, arbetsklimatet samt lönen och den allmänna arbetsmarknadssituationen.

Frågor som relaterar till personalens engagemang har framhävts i introduktionen för chefer, inom chefs- och ledarskapsutbildningen samt i coachningen. HUS har en stark Lean-kultur vilket innebär att utveckling av det egna arbetet och teamet används i hela organisationen. Förutom den årliga enkäten om arbetsmiljön har man som pilotprojekt genomfört en pulsmätning, som bidrar till en smidig och kortsiktig utvärdering av effekterna av utvecklingsåtgärderna för arbetsmiljön samt av responsmetoder och utvärderingen av prestationer. Cheferna erbjöds stöd och verktyg för att utveckla sitt eget chefsarbete.