Hälsofrämjande verktyg används flitigt i HUS arbetsenheter. Med hjälp av verktygen genomfördes såväl konditionskampanjer i egen regi som hälsokonditionstester. Enligt resultaten från HUS enkät om hälsa och välbefinnande 2019 motionerar nästan hälften av de HUS-anställda tillräckligt ur en hälsomotionssynvinkel. HUS coachning Välbefinnande i vardagen inleddes 26.9.2019 i Pejas genom Resan till god kondition-tester som utfördes i I form för livet (KKI)-testlångtradaren.
HUS coachning Välbefinnande i vardagen inleddes 26.9.2019 i Pejas genom Resan till god kondition-tester som utfördes i I form för livet (KKI)-testlångtradaren.

HUS genomförde i samarbete med Helsingfors, Vanda och Esbo städer promenadskolor och kampanjer under Trafikantveckan.
HUS genomförde i samarbete med Helsingfors, Vanda och Esbo städer promenadskolor och kampanjer under Trafikantveckan.