HUS Asvia satsar på många sätt på kompetensutveckling och olika karriärvägar. Ett bra exempel på detta är examensinriktad fortbildning.

Den dåvarande HUS Stödtjänster samt Careeria ingick ett samarbete i mars 2019, där textbehandlare erbjöds möjligheten att delta i en examensinriktad fortbildning från textbehandlare till avdelningssekreterare. Kravet för att kunna delta i utbildningen var motivationen och viljan att utvecklas samt att man förbinder sig till den nya uppgiften.

HUS Asvias specialplanerare Eija Pelamo berättar att de anställdas tidigare arbetserfarenhet och kompetens beaktades i förberedelserna för fortbildningen.

”Fortbildningen skräddarsyddes för att svara mot HUS Asvias avdelningssekreterartjänster. Detta resulterade i en helhet av toppkvalitet och färdiga experter redo att stiga in i en ny arbetsmiljö”, berättar Pelamo.

De som genomgått utbildningen har redan övergått till nya uppgifter som avdelningssekreterare. Deltagarnas önskemål om arbetsplatsen tillfrågades under studierna och en lämplig plats hittades åt alla.

Avdelningssekreterarnas examensinriktade fortbildning fortsätter med en ny utbildningsgrupp år 2020. Därutöver planeras bland annat en examensinriktad fortbildning för servicearbetare. En servicearbetare är en ny uppgift som multiservicearbetare som grundar sig på lokalvårdarens, vaktmästarens och kosthållsarbetarens arbetsuppgifter.