Tillgänglighetsutlåtande för HUSinvuosi.fi-webbplatsen

Detta är HUS Helsingfors universitetssjukhus tillgänglighetsutlåtande för HUSinvuosi.fi-webbplatsen. HUS strävar efter att garantera webbplatsernas tillgänglighet enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Status för webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Webbplatsen uppfyller emellertid de kritiska A & AA-kraven i WCAG-kriterierna. Underlåtelse att iaktta kraven och avvikelser som tillämpas för kraven nämns senare.

Otillgängligt innehåll

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller inte ännu kraven:

  • (WCAG 1.4.10) Webbplatsen har tabellkonstruktioner som kräver scrolling i två riktningar.
  • (WCAG 3.1.2) Texter som beskriver figurerna till skärmläsaren är på engelska.
  • (WCAG 1.4.11) Webbplatsens icke-textuella innehåll, såsom figurer, färgernas kontrast i förhållande till färgen eller färgerna invid är svagt.
  • (WCAG 2.5.4) Det kan förekomma svårigheter i att använda och tolka webbplatsens diagram för synskadade och personer med motoriska svårigheter.
  • (WCAG 3.2.3) Webbplatsens navigeringsmekanismer är inte enhetliga.

Innehållet som nämnts senare är inte tillgängligt på grund av följande:

Följande innehåll är inte tillgängligt, eftersom en avvikelse i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 artikel 3 punkt 8 tillämpas tillfälligt på grund av orimlig belastning.

  • Övrigt: Webbplatsens bilagor, såsom pdf-filer, har inte planerats eller gjorts genom att iaktta tillgänglighetsprinciperna då innehållen finns tillgängliga på webbplatsen för webbårsberättelsen.

HUS ansvarar inte för tillgängligheten hos externa webbplatser som en del av länkarna på denna webbplats leder till.

Utarbetande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 18.5.2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning som gjorts av en tredje part om ifall webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102.

Upptäckte du en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Berätta om den för oss så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen Ge respons om tillgängligheten med denna webblankett

Ge respons per e-post viestinta@hus.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar för att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller du inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionalförvaltningsverk. På Södra Finlands regionförvaltningsverks webbplats anges i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.
Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Södra Finlands regionförvaltningsverk
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Denna webbplats/applikation har publicerats 18.5.2020