Vuoden 2019 tilinpäätös oli alijäämäinen. Palvelujen kysynnän kasvu jatkuu.

HUSin talouden alijäämä vuonna 2019 oli 15 miljoonaa euroa. Sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 16 miljoonalla eurolla.

Toimintavolyymi ylitti talousarvion 3,3 prosentilla. HUSissa hoidettiin vuonna 2019 kaikkiaan 680 621 potilasta. Hoidettujen potilaiden määrä, jossa on mukana myös yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, kasvoi 10,8 % edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa. Yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaita hoidettiin vuonna 2019 yhteensä 191 214, mikä on 70,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Kiireetöntä hoitoa koskevien lähetteiden vertailukelpoinen määrä oli 330 189 ja se kasvoi edellisvuodesta 4,7 prosenttia. Jäsenkuntien asukkaista lähes joka kolmas käytti vuoden 2019 aikana HUSin tuottamia tai järjestämiä erikoissairaanhoidon palveluja.

HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin 1 057 euroa.

Toimintakulut kasvoivat

HUSin toimintakulut olivat 5,8 prosenttia eli 131 miljoonaa euroa suuremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna yli 10 prosenttia eli 223 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon jäsenkunnilta HUSille siirtyneet toiminnot toimintakulut kasvoivat 6,4 prosenttia.

Toimintakulujen kasvu johtui pääasiassa lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden sekä ICT-palvelujen kasvaneista kustannuksista, sairaanhoidollisten palvelujen ostoista ja tilakustannuksista. Myös henkilöstökulut olivat 21 miljoonaa euroa suuremmat kuin talousarviossa. Henkilöstökulut kasvoivat 100 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Useat vuoden 2019 tapahtuneet toimintojen siirrot HUSille kasvattivat toimintakuluja noin 79 miljoonaa euroa. Tämä vaikutti myös henkilöstökulujen kasvuun.

Tuloslaskelma
(1 000 euroa)
TP 2019 TA 2019 Poikkeama-%
TP 2019/
TA 2019
TP 2018 Muutos-%
TP 2019/
TP 2018
ENN 2019 Poikkeama-%
TP 2019/
ENN 2019
Toimintatuotot yhteensä 2 512 142 2 376 883 5,7 % 2 307 546 8,9 % 2 469 660 1,7 %
Myyntituotot 2 370 508 2 265 419 4,6 % 2 148 095 10,4 % 2 346 762 1,0 %
Jäsenkuntien maksuosuus 1 782 108 1 681 975 6,0 % 1 584 394 12,5 % 1 761 056 1,2 %
Muut palvelutulot 435 920 438 547 −0,6 % 424 486 2,7 % 435 646 0,1 %
Muut myyntituotot 128 037 120 392 6,4 % 114 609 11,7 % 125 555 2,0 %
Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus 24 443 24 506 −0,3 % 24 605 −0,7 % 24 505 −0,3 %
Maksutuotot 91 282 91 283 0,0 % 83 423 9,4 % 91 329 −0,1 %
Tuet ja avustukset yhteensä 22 943 9 571 139,7 % 24 907 −7,9 % 20 537 11,7 %
Muut toimintatuotot yhteensä 27 410 10 610 158,3 % 51 121 −46,4 % 11 031 148,5 %
Toimintakulut yhteensä 2 408 948 2 277 810 5,8 % 2 186 175 10,2 % 2 387 220 0,9 %
Henkilöstökulut 1 333 841 1 312 842 1,6 % 1 233 827 8,1 % 1 327 504 0,5 %
Palvelujen ostot 473 914 407 511 16,3 % 400 900 18,2 % 465 668 1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 489 184 449 055 8,9 % 462 192 5,8 % 483 880 1,1 %
Avustukset yhteensä 5 704 4 159 37,2 % 5 301 7,6 % 5 627 1,4 %
Muut toimintakulut 106 305 104 243 2,0 % 83 955 26,6 % 104 540 1,7 %
Toimintakate 103 195 99 073 4,2 % 121 371 −15,0 % 82 439 25,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut 12 921 13 052 −1,0 % 11 746 10,0 % 13 095 −1,3 %
Vuosikate 90 274 86 021 4,9 % 109 625 −17,7 % 69 344 30,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 105 296 106 021 −0,7 % 109 625 −3,9 % 105 229 0,1 %
Satunnaiset erät 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Tilikauden tulos −15 022 −20 000 0 −35 884
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ 2 514 243 2 383 831 5,5 % 2 295 800 9,5 % 2 492 449 0,9 %
SITOVAT NETTOKULUT 1 797 130 1 701 975 5,6 % 1 584 394 13,4 % 1 796 941 0,0 %