Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus eli erikoissairaanhoidon palvelulaskutus oli 1,8 miljardia euroa.

HUS perii jäsenkunnilta palvelumaksut niiden käyttämien palvelujen mukaisesti. Vuonna 2019 laskutimme jäsenkunnilta kuukausittain ennakkoon yhden kuukauden maksuosuuden. Palvelujen todellisen käytön mukaisen palvelulaskutuksen tasauksen teimme sovitusti neljä kertaa. Lisäksi oikaisimme jäsenkuntien laskutusta väestörekisterikeskuksesta saadun potilaiden asuinkuntien tarkastuksen perusteella, jolloin laskut kohdistuvat potilaiden oikeille kotikunnille. Lisäksi teimme kalliin hoidon tasauksen. Erityisen kalliiden hoitojen kustannukset tasataan kalliin hoidon tasausmenettelyllä jäsenkuntien kesken. Kalliin hoidon piiriin kuuluivat kaikki jäsenkunnissa asuvat potilaat, joiden hoidon kustannukset  ylittivät 60 000 euroa vuoden 2019 aikana. Näitä potilaita oli 2064 vuonna 2019.

Vuonna 2019 HUS tuotti erikoissairaanhoidon palveluja jäsenkunnilleen lähes 4 prosenttia enemmän kuin talousarviossa oli suunniteltu. Palvelujen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna reilut 3 prosenttia.

Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus ostopalvelut mukaan luettuina ylitti talousarvion kuudella prosentilla eli yli 100 miljoonalla eurolla. Kuntakohtaiset erot olivat kuitenkin suuret. Yhteensä jäsenkuntien maksuosuuslaskutus oli 1,8 miljardia euroa.

Talousarvioylityksestä 0,6 prosenttia aiheutui ostopalveluista. Vuodelta 2019 ei syntynyt jäsenkunnille ja erva-alueille palautettavaa ylijäämää.

Taulukko: Sairaanhoidollinen palvelutuotanto (jäsenkuntien maksuosuus)

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto
(Jäsenkuntien maksuosuus)
TP 2018 TA 2019 TP 2019 Poikk.-%
TP 2019 /
TA 2019
Muutos-%
TP 2019 /
TP 2018
Palvelutuotanto
– Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 3,9 % 3,2 %
– Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 156 353 154 256 −1,3%
– NordDRG-tuotteet, lkm 703 912 694 727 725 763 4,5% 3,1%
    DRG-ryhmät 138 294 142 789 153 087 7,2% 10,7%
    DRG-O-ryhmät 154 237 155 385 161 429 3,9% 4,7%
    Tähystykset 30 979 30 158 31 685 5,1% 2,3%
    Pientoimenpiteet 105 587 98 121 104 074 6,1% −1,4%
    900-ryhmä 273 724 268 130 274 581 2,4% 0,3%
    Kustannusperusteinen jakso 1 091 145 907 527,2% −16,9%
– Käyntituotteet, lkm, somatiikka 1 351 790 1 406 946 4,1%
– Käyntituotteet, lkm, psykiatria 520 912 526 672 1,1%

* TP 2015 ylijäämän palautus huomioitu 2015 luvuissa, 2016 ilman TP 2015 ylijäämän palautusta.
** Nettolaskutus jäsenkunnilta, kun Töölön sairaalakiinteistön myyntivoitto on vähennetty.

Kustannus asukasta kohden 1057 euroa

Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset HUSin jäsenkunnissa olivat vuonna 2019 keskimäärin 1 057 euroa. Kustannukset kasvoivat lähes 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Ilman Helsingin kaupungilta siirtyneitä toimintoja erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin 1 018 euroa.

Muiden maksajien laskutus

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus muilta kuin jäsenkunnilta oli yhteensä 199 miljoonaa euroa. Se oli reilu 7,2 miljoonaa euroa eli 3,7 prosenttia suurempi kuin talousarviossa. ERVA-alueen laskutus ylitti talousarvion noin 10 miljoonalla eurolla eli 15 prosentilla. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus jäi 2,7 miljoonaa euroa matalammaksi kuin talousarviossa.