HUSin lainakanta kasvoi vuoden 2019 aikana. Omavaraisuusaste oli 28 prosenttia.

HUS nosti tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion mukaisesti 160 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin lähes 15 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2019 lopussa lainakanta oli 527 miljoonaa euroa, josta 75 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista lainaa.

Lainasaamiset tytäryhteisöiltä olivat 32 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat lähes 89 miljoonaa euroa.

Kassan riittävyys oli 12,3 päivää. Tavoite oli 15 päivää.

HUSin omavaraisuusaste oli vajaa 28 prosenttia, kun tavoite oli 30 prosenttia.

31.12.2019 lainakannasta lyhytaikaista lainaa oli 75 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut pienenivät

Nettorahoituskulut, lähes 13 miljoonaa euroa, olivat 0,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät.

HUSin lainasalkun toteutunut keskikorko vuonna 2019 oli 0,20 prosenttia ja rahavaroille saatu keskikorko oli 0,05 prosenttia. Kuntayhtymän pitkäaikaisen lainakannan korkoriskistä oli tilinpäätöshetkellä suojattu 57 prosenttia. Nettolainasalkusta, jossa huomioidaan pitkäaikaisen lainakannan lisäksi kuntayhtymän kassavarat, antolainat ja lyhytaikaiset lainat, korkoriskiltä oli suojattu noin 63 prosenttia.