HUS on Suomen suurin lääke- ja terveystieteen tutkimuksen ja opetuksen keskus. Meillä tehdyt kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat korkeatasoisia ja niillä on vaikutusta sekä yhteiskunnallisesti että yksilötasolla. Meillä työskentelee yli 500 erikoistuvaa lääkäriä kaikilla 50 erikoisalalla. Joka vuosi noin 600 lääketieteen perustutkinto-opiskelijaa harjoittelee HUSin sairaaloissa.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaistiin yhteensä 147 väitöskirjaa vuoden 2019 aikana. Väitöskirjat jakautuivat aloittain seuraavasti:

  • lääketiede 101
  • hammaslääketiede 4
  • filosofia 30
  • psykologia 12

Vuosina 2018 ja 2017 julkaisuja ilmestyi noin 3 300 vuosittain.  Vuoden 2019 osalta julkaisujen määrä ei ole vielä tiedossa.

Tutkimuslupien määrä kasvoi vuonna 2019. Tutkimuslupia myönnettiin yhteensä 932, kun vuonna 2018 lupia myönnettiin 815.

  • 728 tutkimuslupaa, joista 26 terveystieteellisen tutkimuksen ja 44 hoito- ja terveystieteen väitöskirjatyöhön
  • 204 opinnäytetyön lupaa