Vuonna 2017 alkanut koko Suomen kattava FinnGen-tutkimushanke eteni hyvin ja hankkeen näytetoimitustavoitteet ylittyivät.

HUS on Helsingin Biopankin välityksellä sitoutunut toimittamaan FinnGen-hankkeelle yhteensä 106 500 näytettä vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2019 aikana HUSLAB Genetiikka eristi DNA:n 32 000 biopankkinäytteestä ja hankkeelle luovutettiin yli 29 000 potilaan DNA:ta. Vuoden 2019 loppuun mennessä Helsingin Biopankki oli toimittanut hankkeelle yli 57 000 potilaan DNA:ta.

Huhtikuussa 2019 biopankkitutkimuksen tekeminen helpottui ja nopeutui.  Biopankkien Osuuskunta (FINBB) julkaisi FINGENIOUS-palvelun, jonka avulla tutkija voi tavoittaa yhdellä esiselvitys- ja luovutuspyynnöllä seitsemän suomalaista biopankkia, myös Helsingin Biopankin. Joulukuussa FINGENIOUS-palveluun lisättiin näytekatalogi, josta tutkija voi itse hakea biopankeista löytyvät alustavat näytemäärät ICD-10-koodien mukaan.

Esitiedustelujen määrä kaksinkertaistui vuoteen 2018 verrattuna: niitä tuli yhteensä 92 kappaletta. Aineistoluovutuspyyntöjä tuli yhteensä 29 kappaletta, eli määrä miltei kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Koko toimintamme aikana aineistoluovutuspyyntöjä on kertynyt yli 70 kappaletta.

Luovutimme näytteitä 21:een biopankkilain ja lisäksi 58:aan kudoslain alaiseen tutkimusprojektiin.

Tutkimustuloksia (raakadataa) palautui yhdestä projektista, ja kolmen biopankkitutkimuksen tutkimustulokset on julkaistu. Linkit julkaisuihin löytyvät Helsingin Biopankin verkkosivuilta.

Päätösvalta biopankissa olevien näytteiden luovutuksista siirrettiin johtajaylilääkäriltä biopankin johtajalle 23.10.2019 alkaen, mikä sujuvoittaa aineistoluovutusprosessia entisestään.

Histologian laboratoriomme kautta tarjosimme näytejalostuspalveluja kuten mikroskooppilasien leikkaamista, värjäystä ja skannausta sekä kudoslieriöiden ja TMA- eli monikudosblokkien valmistusta 32 tutkimusprojektille.

Otimme käyttöön uuden ja entistä tehokkaamman mikroskooppilasiskannerin. Jotta voimme tarjota tutkijoille DNA- ja RNA-eristyspalveluja, hankimme tähän tarkoitukseen automaattisen laitekokonaisuuden ja aloitimme toiminteiden pystyttämisen.