Helsingin Biopankin aineisto karttui vuonna 2019 yli 22 000 uudella B-Bio-0-näytteellä, eli keskimäärin noin 100 uudella näytteellä joka arkipäivä.

Vuoden 2016 alusta alkaen näytteitä on kertynyt yhteensä yli 81 000. Parafiinivalettujen kudosnäytteidemme arkisto sisältää lähes 700 000 henkilön näytteet.

Keräsimme tuorekudosnäytteitä yhteistyössä HUSLABin patologian laboratorioiden kanssa vuonna 2019 yli 1 500 kappaletta. Kaikkiaan tuorekudosnäytteitä on neljän vuoden aikana kertynyt yli 4 400 kappaletta. Jatkoimme nestebiopsianäytteiden (soluvapaa DNA-näyte) keräämistä syöpäpotilailta tuorenäytekeräyksen yhteydessä. Vuoden aikana käynnistimme useita kohdennettuja näytekeräysprojekteja yhteistyössä tutkimusryhmien kanssa.

Vuoden 2019 aikana juurrutimme biopankkitoimintaa osaksi sairaalan arkea. Pidimme henkilökunnalle suunnattuja koulutustilaisuuksia 130 kertaa HUSissa ja erva-alueella. Järjestimme biopankkitilaisuuksia ja -tapahtumia 53 kertaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tuli mukaan biopankkitoimintaan helmikuussa 2019.

Osallistuimme lokakuussa HUSissa järjestettyyn Kaizen-viikkoon yhteistyössä Syöpäkeskuksen kanssa tavoitteena kehittää näytekeräysprosessia.

Laajensimme yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa ja aloitimme yhteistyön HUSin kokemusasiantuntijoiden kanssa.