Vuonna 2019 HUS valmistautui Apotti-potilastietojärjestelmän laajaan käyttöönottoon. Apottiin kehitettiin myös biopankkisuostumusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn liittyvät toiminnot.

Lisäksi otimme Helsingin Biopankissa käyttöön HUSLABin uudet tietojärjestelmät My+ sekä My+ Patologian.

Vuoden 2019 alussa kehitimme näyteluovutusprosessimme tiedonhallintaa yksittäisten DNA-näytteiden jakamiseksi useille tutkimusprojekteille sekä mahdollistamaan yhtäaikaiset näyteluovutukset satoja tai tuhansia näytteitä kattaville tutkimusprojekteille.

Biopankkiimme palautui ensimmäinen erä genotyyppidataa FinnGen-hankkeesta. Pääsimme kehittämään genotyyppidatan käsittelyyn ja tulkintaan tarvittavat valmiudet.

Uudistimme Helsingin Biopankin näytteenantajien sähköisen asioinnin palvelun ja aloitimme näytteenantajille tarkoitetun palveluportaalin kehittämisen. Työmme on alustusta kansallisen osallistamisportaalin luomiseen, kun kaikki biopankit voivat luoda vastaukset näytteenantajien rekisteritietokyselyihin yhtenäisellä tavalla.

Osallistuimme biopankkien Fingenious-palvelun jatkokehitykseen, minkä seurauksena lanseerasimme yhdessä suomalaisen biopankkiverkoston kanssa laajennetun Fingenious-portaalin. Uuden palvelun kautta tutkija-asiakkaat voivat itse hakea suomalaisten biopankkinäytteiden saatavuustietoja näytetyypeittäin tautiryhmän perusteella ennen tarkemman saatavuustiedustelun ja näytehakemuksen tekemistä.

HUSin Tietoaltaan käyttö vakiintui osaksi biopankkimme toimintaa ja nyt on mahdollista toteuttaa aiempaa suuremman mittakaavan tutkimusprojektien näyte- ja tietoluovutuksia. HUSin sisällä jatkoimme yhteistyön tiivistämistä HUS Tietohallinnon Analytiikka- ja keinoälykehityspalveluiden kanssa edeten kohti yhteisiä käytänteitä ja analytiikkaympäristöjä.

Osallistuimme potilasrekisteridatan tietoteknisiin jatkojalostusprojekteihin sekä erilaisten aineistosaatavuuspalveluiden kehittämiseen ja testikäyttöönottoon. Aloitimme neljän yleisen syöpätyypin hoitopolkujen mallintamisen, jonka avulla potilasrekisterien raakadatasta voidaan tulevaisuudessa johtaa automaattisesti tietoa potilaan hoitopolusta ja hoitovasteesta.