Tutkimuksen näkyvyys, vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tutkimustiedon tuominen esiin suurelle yleisölle ja päätöksenteon tueksi oli yksi tutkimusjohdon viestinnällisiä tavoitteita 2019. Terveyden tutkimuksen sekä sairaalakampuksen tutkimukseen ja opetukseen liittyvien tärkeiden teemojen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta pyrittiin edelleen lisäämään viestinnän keinoin.

Kolmen vuoden ajan ilmestynyt Juuri julkaistu -sarja on vakiintunut tunnetuksi tavaramerkiksi. Kolmen viikon välein ilmestyvät, laajasti HUSissa tehtyjä tutkimuksia esittelevät jutut ovat tuoneet HUSia ja huslaista osaamista julkisuuteen positiivisessa valossa. Eri lehdet ja uutissivustot tarttuvat herkästi yleistajuisesti kirjoitettuihin tutkimusuutisiin.

Valtion tutkimusrahoitusta saaneilta tutkijoilta pyydetään raporttia tutkimushankkeestaan rahoituskauden päättyessä. Elokuun 2018 ja syyskuun 2019 välillä palautetuista raporteista julkaistiin kooste, joka valottaa HUSissa tehtävän tutkimuksen aiheita ja vaikuttavuutta.

Tutkimuksen sähköiset palvelut

Vuoden 2019 aikana tutkimuksen sähköistä asiointia (tutkimusluvan ja eettisen toimikunnan lausunnon hakeminen) kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Tietohallinnon kanssa. Tutkijoita palvelevaa ohjeistusta parannettiin keräämällä laaja ohjeistus yhdeksi sähköiseksi tutkijan ohjeeksi. Tutkimuslupaa on jo vuodesta 2015 ja eettistä lausuntoa vuodesta 2018 lähtien haettu Tutkijan työpöytä -sovelluksen kautta. Vuonna 2019 aloitettiin Tutkijan työpöydän jatkokehitystyö. Lisäksi tutkimusjohdon ja Tietohallinnon asiantuntijat aloittivat yhdessä HUSin Tietoaltaan palveluprosessin linkittämisen tutkijan palveluihin sekä tutkimuksen kokonaisprosessin kattavan Tutkijan polun palvelumuotoilun. Loppuvuonna tutkimuslupatietojen viennissä tutkimusrekisteriin siirryttiin robotiikka-automaatioon.