Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030

Vuoden 2019 lopulla valmistunut uusi strategiamme vuosille 2020–2024 painottaa vahvasti vastuullisuutta sekä kestävän kehityksen noudattamista kaikessa toiminnassa. Tavoitteenamme on, että HUS on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2019 osalta HUS Logistiikka raportoi vastuullisuudestaan GRI-standardin mukaisesti. Muilta osin raportointimme ei noudata vielä GRI-standardia ja keskittyy toistaiseksi pääasiassa ympäristöasioihin.

Vuoden 2020 keskeisenä tavoitteenamme on vastuullisuusohjelman luominen. Tämä tulee nostamaan vastuullisuusraportoinnin kattavuutta myös muiden toimintojemme osalta tulevina vuosina.