HUS Logistiikka lyhyesti

HUS Logistiikka on yksi HUSin ei- sairaanhoidollisia tukipalveluja tuottavasta tulosalueesta. Palveluihimme kuuluvat hankintatoimi, tarvikelogistiikka, tavarankuljetukset, täyttöpalvelu, hoito- logistiikka ja lääkintätekniikka. HUS Logistiikka tulosaluetta johtaa ja kehittää toimialajohtaja, apunaan johtoryhmä.

HUS Logistiikan vuoden 2019 liikevaihto oli noin 260 miljoonaa euroa. 31.12.2019 HUS Logistiikassa työskenteli 449 henkilöä.

HUS Logistiikan toimitusketjut ovat hankintasopimusten kautta globaalit. Hankkimiemme tuotteiden valmistusta tapahtuu myös niin sanotuissa riskimaissa (BSCI-luokitus) ja yksi vastuullisuustyömme painopisteistä onkin varmistaa, että näiden tuotteiden valmistusolosuhteet ovat ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia (ILO) kunnioittavat. Lisäksi arvioimme kaikessa hankinnassa olennaisimmat ympäristönäkökulmat HUSin ympäristöpoliittisten painotusten mukaisesti.

Tämä raportti on läpileikkaus HUS Logistiikan toimintaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristö- vastuun näkökulmista. Kyseessä on toinen vastuullisuusraporttimme. Ensimmäinen vuotta 2018 koskeva raporttimme ilmestyi keväällä 2019.