Taloudellisella vastuullaan HUS Logistiikka tarkoittaa taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista niin, että se voi tuottaa pitkäjänteisesti lisäarvoa asiakkailleen ja omistajakunnilleen. Palvelut tuotetaan asiakkaille kustannustehokkaasti. Hankintojen osalta tavoitellaan kilpailuttamisen avulla merkittäviä taloudellisia säästöjä. Lisäksi hoitotarvikehankinnoissa varmistetaan yhteneväinen tarvikevalikoima potilaan koko hoitopolun ajaksi.

HUS-kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta, jotka ovat HYKS-sairaanhoitoalue sekä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. HUS-kuntayhtymän tulot muodostuvat jäsenkuntien palvelumaksuista ja kuntayhtymän muista tuloista. Kuntien palvelumaksut määräytyvät kuntien käyttämien palvelujen mukaan.

HUS Logistiikka on osa HUS-kuntayhtymää. HUS Logistiikka noudattaa HUS-kuntayhtymän talouden ohjeita. HUS-kuntayhtymä asettaa vuosittain HUS Logistiikalle taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

TP2019 vs. TA2020

HUS Logistiikan tuloslaskelma TP 2019 TA 2020 Muutos EUR
TA 2020/TP
2019
Muutos -%
TA 2020/TP
2019
1 000 euroa
Toimintatuotot 261 184 258 187 −2 997 −1,1 %
Henkilöstökulut 19 558 21 895 2 337 11,9 %
Palvelujen ostot 18 964 22 118 3 154 16,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 220 083 211 533 −8 550 −3,9 %
Muut toimintakulut 2 195 2 230 36 1,6 %
Toimintakulut yhteensä 260 799 257 776 −3 023 −1,2 %
Poistot ja arvonalentumiset 378 411 34 8,9 %
Toimintakulut ja poistot yhteensä 261 177 258 187 −2 990 −1,1 %
Toimintakate poistojen jälkeen 7 0 −7 −100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut 5 0 −5 −100,0 %
Tilikauden tulos 2 0 −2 −100,0 %