Julkaisimme ensimmäisen GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraporttimme kesällä 2019 ja siihen liittyvän sidosryhmäkyselyn syksyllä 2019. Sidosryhmäkyselystä käy selvästi ilmi, että tekemämme työ vastuullisuuden edistämiseksi on noteerattu ja sitä pidetään tärkeänä. Tämä kannustaa meitä jatkamaan ja jatkuvasti parantamaan toimintaamme.

Vastuullisuusohjelman työn tulosten vuosittaiseen seurantaan päätettiin aloittaa vastuullisuusraportointi vuonna 2018. Tämä vuoden 2019 tilannetta ja tuloksia käsittelevä raportti on toinen HUS Logistiikan toimintaa kokonaisvaltaisesti kuvaava vastuullisuusraportti.

Kaikilla valituilla painopistealueilla saavutettiin tuloksia. Toiminnan kasvaessa myös jätteiden kokonaismäärä kasvoi mutta siitä huolimatta sekajätteen määrä väheni tehostuneen muovin, paperin ja pahvin kierrätyksen myötä. Ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus huomioitiin aiempaa huomattavasti useammassa tarjouspyynnössä ja henkilöstön yhteiset hyvän mielen kampanjat, kuten joululahjakeräys Vantaan Ensi- ja turvakodille, otettiin jälleen innostuneesti vastaan.

Vuonna 2019 teimme paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. HUS Logistiikan aloitteesta perustettiin sairaanhoitopiirien yhteinen vastuullisten hankintojen kehittäjäryhmä, jonka kautta tuotettiin”Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin”, joka sisältää myös tuoteryhmäkohtaisia ohjeita hankinta-asiantuntijoiden käyttöön. Yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien kanssa pyrimme siihen, että tavoitteemme ja kriteerimme olisivat mahdollisimman yhteneväiset. Samalla käymme aktiivista vuoropuhelua toimittajamarkkinoiden kanssa mm. Sailab Finlandin kautta varmistaaksemme, että myös markkinoilla ollaan valmiita uusiin kunnianhimoisempiin vaatimuksiimme.

Vuoden aikana teimme myös yhteistyötä Finnwatchin kanssa kahdessa pilottihankinnassa, minkä ansiosta saimme näkyvyyttä niin tiedotusvälineissä kuin toimittajiemmekin suuntaan. Aloitimme lisäksi yhteistyön muiden pohjoismaiden kanssa allekirjoittamalla yhteistyösopimuksen ja liityimme eurooppalaiseen vastuullisten hankintojen verkostoon.