Hankinnan kohteen laadun ja edullisuuden rinnalla korostuu yhä enemmän vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset. Vaatimukset tulevat HUSin ja kunta-asiakkaiden strategioista, mutta myös yleisestä kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta, joka näkyy asiakkaiden kasvaneena tietoisuutena vastuullisuuskysymyksiin. HUSin toiminnan vaikutukset liittyvät mm. materiaalivirtoihin ja energiankulutukseen sairaanhoidossa ja sen tukitoiminnoissa sekä toimitusketjujen kautta välillisesti tuotannon työoloihin valmistusmaissa.

Suurimpia tuotekategorioitamme ovat terveydenhoidon tarvikkeet, lääkintälaitteet sekä erilaiset palvelut. Hankintaa tehdään globaaleilla markkinoilla.

Vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan suurimpien tarvikehankintojemme hankintamaiden joukossa oli kolme BSCI-luokittelun mukaista riskimaata eli Kiina, Malesia ja Meksiko.

HUSin palveluhankinnat jakautuvat suoriin hankintoihin, jotka ovat pääosin erikoissairaanhoidon ja sairaankuljetuksen palveluhankintoja, sekä epäsuoriin hankintoihin, joista merkittävimpiä ovat tukipalveluiden, kuten ICT-, konsultointi-, kuljetus- ja kiinteistöpalveluiden hankinnat. Hankittavat palvelut tuotetaan pääosin kotimaassa. Merkittävää ulkomailla tapahtuvaa tuotantoa on lähinnä tietyissä ICT-palveluissa, esimerkiksi pilvipalveluissa ja järjestelmäkehityspalveluissa.

Vastuullisuuden huomioiminen vaihtelee eri palveluhankinnoissa ja perustuu hankintakohtaiseen vaikuttavuusarvioon. Ympäristökriteereitä on mukana mm. kuljetuspalveluiden hankinnoissa, kiinteistöpalveluiden hankinnoissa soveltuvin osin sekä painatuspalveluhankinnoissa. Sosiaalisesti vastuullista toimintaa seurataan tilaajavastuulain mukaisten tarkastusten avulla niissä palveluhankinnoissa, joita tilaajavastuulaki koskee.