HUSin ympäristöpolitiikkaa koordinoidaan HUS Ympäristökeskuksessa. HUS Logistiikassa toteutamme HUSin ympäristövastuun tavoitteita vastuullisuusryhmämme kautta. Ympäristövastuutyötämme ohjaavat HUS ympäristöpolitiikka, HUS ympäristöohjelma ja HUS hankintastrategia.

Energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen

HUS Logistiikkakeskus on rakennuksena energiatehokkuusluokassa A ja sen laskennallinen kokonaisenergiankulutus on vuosittain noin 74 kWh/m2. Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on maalämpö. Sähköä ostettiin Vantaan energialta valaistukseen ja laitteisiin 485 MWh vuonna 2019, mikä oli 7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna siitä huolimatta, että toiminnan ja henkilöstön määrä kasvoi. Vuonna 2019 sähkön kulutusta hillittiin mm. optimoimalla viilennyksen tarvetta. Lisäksi saimme aurinkopaneelit logistiikkakeskuksen katolle. Logistiikkakeskuksen aurinkosähkövoimala tuottaa sähköä noin 50 MWh vuodessa, ja energia käytetään muun muassa rakennuksen maalämpö- ja jäähdytysjärjestelmän pyörittämiseen sekä valaistukseen.

Jätteiden määrän vähentäminen

Vuonna 2019 HUS Logistiikan kokonaisjätemäärä oli noin 57,6 tonnia, josta sekajätteen osuus noin 30prosenttia. Vuonna 2018 sekajätteen osuus oli yli 50 prosenttia. Paitsi suhteellisesti, sekajätettä myös syntyi merkittävästi vähemmän siitä huolimatta, että kokonaisjätemäärä kasvoi. Vuonna 2019 aloitettiin sekä logistiikkakeskuksen varastolla että henkilökunnan taukotiloissa, muovijätteen keräys. Myös paperin, pahvin ja biojätteen keräys tehostui vuoden aikana merkittävästi vähentäen sekajätteen osuutta.

Jätetilasto 2016-2019 Luvut tonneina
2019 2018 2017 2016
Sekajäte 17,9 21,9 21,3 18,9
Muovi 4,2
Pahvi 17,7 14,08 13,2 14,9
Paperi 4,7 4,1 6 6,5
Tietosuojamateriaali 0,6 0,07 0,07
Biojäte 2,5 2,6 2,5 2,5
Jäteöljy 7,3
Kiinteä öljyjäte 0,2
Kaivo- ja viemärijäte 1,5
Kemikaalit 0,7
Muut 0,32 0,9 1,23
Yhteensä 57,6 43 44 44,1