Kokonaisenergiankulutus väheni

Sairaaloiden erityispiirteenä on suuri energiankulutus laitteiden suuren määrän ja ympärivuorokautisen toiminnan vuoksi. Energiaa kuluu myös rakennusten lämmittämiseen ja valaistukseen, rakentamiseen ja korjausrakentamiseen.

Vuonna 2019 kulutimme ostoenergiaa 306 000 MWh, mikä oli noin 5000 MWh vähemmän kuin vuonna 2018. Eniten muutokseen vaikutti edellisvuotta lämpimämpi sää, mikä vähensi kaukolämmön ostotarvetta. Myös sairaaloiden omassa höyryntuotannossa, lämmöntuotannossa ja varavoimasähköntuotannossa käytetyn maakaasun kulutus laski. Syynä tähän oli muun muassa Meilahden höyryntuotantolaitteiston uusiminen, minkä ansiosta tuotantoa ja hyötysuhdetta saatiin tehostettua.

Kiinteistöjen osalta energiankulutusta vähensivät käytöstä poistetut rakennukset ja nosti uusien tilojen ja rakennusten valmistuminen, käyttöönotto tai siirtyminen HUSin hallintaan. Vuoden 2019 alussa Haartmanin sairaala siirtyi HUSin energiankulutuksen piiriin ja Uudella lastensairaalalla alkoi ensimmäinen kokonainen käyttövuosi. HUSin energiankulutuksen piirissä oleva tilamäärä kasvoi kaikkiaan noin 5 prosenttia vuodesta 2018.

Tilamäärän kasvusta huolimatta sääkorjatun lämpöenergian ominaiskulutus (kWh/m3) laski 5 prosenttia. Merkittävimmät syyt tähän olivat muutokset HUSin rakennuskannassa, kun mukaan tuli keskimääräistä matalamman ominaiskulutuksen rakennuksia ja poistui korkean ominaiskulutuksen kohteita. Ominaiskulutusta pienensivät myös kiinteistöjen peruskorjaukset sekä energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet.

Syksyllä 2019 lisäsimme uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia rakentamalla Logistiikkakeskuksen katolle ensimmäisen aurinkosähkövoimalamme. Ennestään Logistiikkakeskus hyödynsi jo ympäristöystävällistä ja tehokasta maalämpöä. Uusiutuvaa energiaa tuottavia maalämpökenttiä HUSilla on myös Meilahdessa ja Lohjalla.

Kasvua energiankulutukseen tuli sähkön ja kaukojäähdytyksen osalta. Etenkin uusissa sairaaloissa ja tiloissa sähköenergian kulutus on korkeampi parempien olosuhteiden ja lisääntyvän tekniikan myötä. Kasvua oli hieman myös ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksessa. Kevytpolttoöljyn käyttö pysyi edellisvuoden tasolla.

Energiankulutus sairaaloissa: 50% Lämpöenergia, esim. tilalämmitys (patterit), ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmitys. 40% Sähköenergia: esim. valaistus, koneet ja laitteet, ilmanvaihto ja LVI-järjestelmät, jäähdytys, paineilma. 10% Höyry: esim. valmistuskeittiöiden pesukoneet ja padat, välinehuollon autoklaavit. Energiakulutuksen osuudet ovat keskimääräisiä. Eri energiamuotojen käyttö vaihtelee sairaaloittain.

Energiatehokkuustyöstä säästöjä

Olemme mukana kansallisessa kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025, jossa tavoitteemme on saada yhteensä 19 500 MWh/a energiansäästöä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vuoden 2019 energiansäästötoimenpiteiden säästövaikutus oli yhteensä 1823 MWh/a. Energiansäästölukema saadaan laskemalla toteutuneille toimenpiteille vuosittainen säästövaikutus.

Kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana olemme saavuttaneet 9380 MWh/a energiansäästöt eli jo lähes 48 prosenttia kokonaistavoitteestamme. Vuonna 2018 energiansäästöä kertyi noin 6190 MWh/a, mikä oli 2,4-kertainen tulos vuositavoitteeseen nähden.

Syksyllä 2019 aloimme tarkastella tulevia energiatehokkuusratkaisuja uudella tavalla, kun otimme käyttöön HUS Tilakeskuksen ja HUS Kiinteistöt Oy:n laatiman Energiatehokkuuden johtamisen ja seurannan toimintamallin. Toimintamalli tukee energiansäästöpotentiaalin tunnistamista pienissäkin korjaushankkeissa ja lisää säästötoimenpidekertymän ennustettavuutta. HUSin energiatehokkuustyöryhmä tutkii ja arvioi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia sairaalarakennusten energian käytön tehostamiseksi.

Energiatehokkuus on merkittävä keino torjua ilmastonmuutosta. Mitä tehokkaammin ja säästeliäämmin energiaa käytetään, sitä vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu sen tuotannosta.

Energiansäästökeinoja: Aurinkopaneelit. Rakennusmääräyksiä parempi ilmatiiveys ikkunoissa, ovissa ja julkisivuissa. LED-valaisimet ja älykäs valaistus (automaatio ja voimakkuus). Lämmön talteenotto ilmastoinnissa, viileän ulkoilman hyödyntäminen jäähdytyskoneissa. Energiatehokkaat koneet, laitteet ja hissit. Veden lämpötilan ja määrän säätö. Kiinteistön ylläpito seuraa energian kulutusta sekä ohjaa muun muassa ilmastointia ja lämmitystä. Maalämpö ja kaukojäähdytys.