Jätteen kokonaismäärä laski

Vuonna 2019 HUSissa kertyi jätettä oman jätehuollon kautta kerättynä 8270 tonnia, mikä oli 230 tonnia edellisvuotta vähemmän. Ottaen huomioon toimintamme kasvun ja lukuisat kiinteistökorjaukset, oli kokonaisjätemäärän väheneminen erityisen positiivinen saavutus.

Kokonaisjätemäärästä yhdyskuntajätettä eli sekajätettä ja erilliskerättävää, hyödynnettävää jätettä oli noin 80 prosenttia ja loput 20 prosenttia oli terveydenhuollolle ominaisia ja vaarallisia jätteitä tai rakentamiseen ja kiinteistöhoitoon liittyviä jätteitä.

Vuoteen 2018 verrattuna vähennystä oli sekajätteessä yli 90 tonnia, keräyspaperissa 66 tonnia, tietosuojattavassa paperissa ja tarroissa 35 tonnia ja metallissa lähes 60 tonnia. Kasvua puolestaan tuli biojätteisiin 120 tonnia, pahviin ja kartonkiin 90 tonnia ja muoviin 27 tonnia.

Kaikesta yhdyskuntajätteestä lajittelimme ja ohjasimme materiaalihyötykäyttöön 45,8 prosenttia.

HUSin erityisjätteiden seuranta- ja laskutusjärjestelmän, HUSKEYn ansiosta terveydenhuollon erityisjätteiden ja tietosuojattavien paperien jätemääriä ja kustannuksia sekä sekajätteiden määriä voidaan tarkastella jätelajeittain ja syntypaikoittain. Saadun tiedon avulla voimme tarvittaessa kohdentaa myös jäteneuvontaa ja -ohjausta.

Kun tarkastelemme viimeisen neljän vuoden jätemääriä HUSissa, voi osassa jätelajeja nähdä merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi paperijätteen määrä on vähentynyt 49 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkaromussa vähennystä on 29 prosenttia ja sairaalalasissa 26 prosenttia. Merkittävimmin ovat puolestaan kasvaneet liuotinvedet 660 prosentin lisäyksellä, kemikaalijätteet 220 prosenttia, metalli 59 prosenttia, tietosuojattavat, nestemäiset- ja eettiset biologiset jätteet 46 prosenttia, solunsalpaajajätteet 27 prosenttia, lääkejätteet 19 prosenttia sekä pahvi ja kartonki 18 prosenttia.

Jatkuvana tavoitteenamme on jätteen vähentäminen ja hyötykäyttö. Lajitellut jätteet ohjataan hyötykäyttöön joko materiaalina tai energiana. Ympäristön kannalta parasta on pyrkiä kuluttamaan harkiten ja käyttämään hankitut resurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Meilahden teho-osasto 20:n ympäristövastaava, sairaanhoitaja Minna Kotiharju tarkastamassa osaston jätehuonetta.

Meilahden teho-osasto 20:n ympäristövastaava, sairaanhoitaja Minna Kotiharju tarkastamassa osaston jätehuonetta.

Vuonna 2019 HUSissa kertyi jätettä 8270 tonnia.

 

Jätehuollon tavoitteet HUSin ympäristöohjelmassa 2016–2020 ja niiden toteutuminen

Materiaalihyötykäyttöön lajiteltu osuus yhdyskuntajätteestä Sekajätteen määrä verrattuna vuoteen 2015 Biojätteen määrä verrattuna vuoteen 2015 Paperijätteen määrä verrattuna vuoteen 2015
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Tavoite 50 % ≥50 % ≥56 % ≥50 % -3 % -6 % -9 % -15 % -2 % -4 % -6 % -8 % -3 % -6 % -9 % -15 %
Toteuma 47 % 46 % 45 % 46 % -2 % -1 % -2 % -1 % 1 % 2 % -7 % 2 % -5 % -14 % -31 % -49 %
Toteuma/potilaskäynti -6 % -10 % -11 % -19 % -3 % -8 % -17 % -17 % -9 % -22 % -39 % -58 %

Jätehuollon kustannukset nousivat

Jätehuollon kustannukset vuonna 2019 olivat yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 3,2 prosenttia.

Jätehuollon kustannuksiin lasketaan HUSin ylläpitämien kiinteistöjen jätehuoltomaksut jätteiden vastaanottajille, kustannukset jätteiden kuljetuksesta, HUS Logistiikan henkilötyökulut jätteiden kuljetuksista sairaalarakennusten sisällä sekä HUS Asvian laitoshuollon henkilötyökustannukset jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä.

Vuodesta 2015 alkaen jätehuollon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet lähes viidenneksellä. Merkittävimpiä syitä tähän ovat olleet toiminnan laajeneminen HUS Asvian laitoshuollon, HUSLABin ja HUS Apteekin osalla sekä uusien sairaaloiden toiminnan käynnistyminen. Nämä ovat kasvattaneet erityisesti kalliiden terveydenhuollon erityisjätteiden ja lääkejätteiden määriä sekä jätehuollon työmäärää.

 

HUSin jätehuollon kokonaiskustannukset vuosina 2015-2019, euroa

2015 2016 2017 2018 2019
Jätehuollon kustannukset yhteensä 6 605 000 6 665 000 6 860 000 7 601 500 7 841 000
HUS Tukipalvelut / laitoshuollon jätehuoltoon kuluva työaika 2 559 000 2 609 000 2 635 000 2 684 000 2 999 000
HUS Logistiikka / jätehuollon sisäinen logistiikka 1 312 000 1 384 000 1 384 000 1 546 000 1 530 000
HUS Kiinteistöt Oy / jätehuollon järjestäminen 1 301 000 1 079 000 1 161 000 1 224 000 1 184 000
Fortum Waste Solutions (ent. Ekokem)/ jätteet ja astiat 921 000 1 011 000 983 000 1 280 500 1 262 000
Jätesäkit ja -pussit, neula-astiat 512 000 567 000 682 000 827 500 846 000
Kiinteistökeräyksen ja sisäisen logistiikan välineet 0 15 000 15 000 40 500 20 000
Jätehuollon kustannukset, euroa/potilaskäynti 2,76 2,66 2,59 2,78 2,67

Muovin keräys yli kaksinkertaistui

Laajensimme muovin keräystä vuonna 2019. Kerätyn muovin määrä nousi edellisvuodesta yhteensä 122 prosenttia. Alun perin vuonna 2016 Peijaksen sairaalassa aloitetun muovin keräyksestä saadun hyvän kokemuksen perusteella laajensimme keräystä vuoden 2018 aikana viidelle muulle HUSin sairaala-alueelle. Vuonna 2019 keräysmäärät kasvoivat kaikissa näissä kohteissa ja lisäksi laajensimme keräystä Jorvin, Hyvinkään ja Raaseporin sairaaloihin sekä Logistiikkakeskukseen.

Eniten HUSin kiinteistöissä kerätään elintarvikemuovia. Mahdollisuuksien mukaan laajennamme muovin keräystä sairaalamuoveihin. Viime vuonna laajensimme keräystä Meilahden sairaala-alueella sairaalamuoveihin 02 ja 05 eli kovaan polyeteeniin ja polypropeeniin, ja Hyvinkäällä käynnistimme sairaalamuovin 04 eli pehmeän polyeteenin keräyksen.

HUSin hankintayksikkö HUS Logistiikan tarvike- ja kauttakulkuvarastossa Logistiikkakeskuksessa kertyy erityisen paljon kiristekalvomuovia. Keräämme sen puristinkonttiin ja toimitamme puristetun muovin keräykseen noin 4 000 kg:n erissä 2–3 kertaa vuodessa.

Muovin keräyksen laajentamisen suurin haaste on tilanpuute. Sairaaloiden jäteasemilla muovien keräys edellyttää muovilajikohtaisia jätepuristimia tai paalaimia, mikä vaatii paljon tilaa. Osassa sairaaloita jätetilojen pieni koko estää useamman muovilaadun keräämisen. Esimerkiksi Töölön sairaalassa muovin keräystä ei tästä syystä ole voitu aloittaa lainkaan. Poikkeuksellisesti ilman muovijätepaalainta on Raaseporin sairaala ja toistaiseksi Lohjan sairaala. Näissä sairaaloissa keräämme muovin sovitusti säkkitavarana ja toimitamme sen yhteistyökumppanin kautta Riihimäelle hyötyjakeisiin.

Tulemme laajentamaan muovin keräystä HUSissa edelleen. Olemme kartoittaneet jo kohteita, joissa keräys voidaan aloittaa seuraavaksi. Uusien tai peruskorjattavien kohteiden suunnittelussa huomioimme jätetilojen uudet tilatarpeet aiempaa paremmin.

Vuonna 2019 HUSissa kerättiin muovia noin 44,5 tonnia.